Ίδρυση 1956
Χρώματα ΚΙΤΡΙΝΟ – ΜΑΥΡΟ
Διεύθυνση ΕΡΗΜΗ ΕΡΗΜΗ
Τηλέφωνο 25932285 (99357882)
Tηλεομοιότυπο 25877098
Ηλ. Ταχυδρομείο info@nicossocratis.com
Ιστοσελίδα http://www.nicossocratis.com
Έδρα ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ