* Το Σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, σύμφωνα με απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κριτηρίων ημερομηνίας 23/06/2014, ξεκίνησε το Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας με μείον 3 βαθμούς. * Το Σωματείο ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ, σύμφωνα με απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κριτηρίων ημερομηνίας 23/06/2014, ξεκίνησε το Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας με μείον 3 βαθμούς. Οι αφαιρετέοι βαθμοί δεν συμπεριλαμβάνονται στον πιο πανω πίνακα.